Võistlusalad

Langetamine

Võistleja eesmärk on tabada puust 15 meetri kaugusele tema enda poolt määratud asukohta paigaldatud suunatikku. 

Edukaks soorituseks on oluline valida õige langetussuund, seejuures arvestades tuult, võra kuju, puu diameetrit ja teisi puu iseärasusi.

Tähtis on ka langetuslõigete korrektsus, pideriba reeglite kohased mõõdud ja kännu kõrgus. Kõike seda tuleb teha järgides õigeid töö- ja ohutustehnilisi võtteid.

Võistlusala edukal sooritamisel on võimalik saada maksimaalselt 600 punkti, millest 400 langetustäpsuse eest ja 200 punkti kiiruse ja korrektsuse eest. Ülesande sooritamiseks on võistlejal aega maksimaalselt 5 minutit.

Ketivahetus

Võistleja peab kiiruse peale eemaldama saelt keti, pöörama ümber saeplaadi ja saele panema vahetusketi. Sae kokku monteerimisel tuleb saekett ja kinnitusmutrid hoolikalt pingutada, sest sama seadistusega tuleb sooritada kaks järgmist võistlusala.

Ketivahetuse eest võivad parimad võistlejad saada üle 120 punkti. Karistuspunkte saab mutri või keti mahapillamise, saeplaadi pööramata jätmise, keti lohaka pingutuse või valesti paigaldamise eest ning ohutusnõuete rikkumise eest. Samuti saab karistuspunktid kui ketivahetuse käigus on tekkinud kätele mõni vigastus.

Kombineeritud järkamine

Võistleja ülesandeks on lõigata 3-8 cm paksune ketas kahe maapinna suhtes 7-kraadise nurga alla asetatud 35 cm läbimõõduga palgi otsast. Mõlemad kettad tuleb eraldada alt ja pealt lõikega nii, et mõlemad lõiked kohtuvad palgi külgedele tõmmatud 10 cm laiustes triipudes. 

Oluline on lõigete sooritamise kiirus, lõigete täpne kokkujuhtimine, ketaste paksus ja ohutusnormide järgimine. Selle võistlusala sooritamise eest on maksimaalselt saadud ligi 200 punkti.

Täpsussaagimine

Võitleja eesmärgiks lõigata 3-8 cm paksune ketas kahe maas lamava palgi otsast nii, et saag ei puudutaks palkide all maapinnaga tasa asetsevat saepuruga kaetud plaati. Plaati lõikamise korral on võistlustulemus selle palgi eest automaatselt null. Lõiked tuleb teha risti palgi pikiteljega.

Hinnatakse soorituse kiirust, lõigete korrektsust ja ohutusnormide järgimist. Ajapunktide arvestus toimub analoogselt kombineeritud järkamisega. Võistlusala eest on võimalik saada umbes 240 punkti sõltuvalt soorituse kiirusest.

Laasimine

Ümaraks treitud laasitavale tüvele on puuritud-löödud 30 kasepuust treitud 33 mm läbimõõduga tehisoksa. Oksa asetus on kõigile võistlejatele sama skeemi alusel.

Laasimisel on ülesandeks võimalikult kiiresti lõigata tüvelt kõik oksad, vältides seejuures liiga pikkade oksatüügaste jätmist ja tüvele sisselõigete tegemist.

Karistuspunkte võib saada lisaks normaja (30 sek) ületamisele ja laasimiskvaliteedi eksimustele ka tööohutusnõuete rikkumise eest. Laasimise eest on võimalik saada üle 440 punkti, millest 200 töö kvaliteedi eest ja ülejäänud soorituse kiiruse eest.

Pealtvaatajale

Võistlejale

Fännipakett

MTÜ Eesti Metsaselts
metsaselts@metsaselts.ee
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.